Welcome

 

Đôi Li V Trung Tâm Tu Viên

Trung Tâm Tuệ Viên, nói cho đầy đủ là Trung Tâm Phật Giáo Tuệ Viên , tiếng Mỹ là Wisdom Garden Buddhist Center được thành lập vào ngày 15 tháng 4 năm 2004 và địa chỉ hiện tại là: 1905 East San Antonio Street, San Jose, CA 95116.  Trung tâm hiện có 3 Thầy cư trú.

Trung tâm là nơi phát huy văn hóa Phật giáo Việt nam và là tổ chức Bất Vụ Lợi, theo luật định của nước Hoa Kỳ. Mục đích căn bản của Trung tâm là:

1.    Để truyền bá và tu học theo lời Phật dạy,

                      2.    Để duy trì và phát huy truyền thống luân lý, đạo đức,    và tâm linh Phật giáo,

                   3.    Và để khuyến khích Cộng đồng Phật giáo tham gia vào các lãnh vực hoạt động tôn giáo, văn hóa, giáo dục, và xã hội trong nước Hoa Kỳ và nước ngoài.

Chúng tôi có những chương trình tu học thích ứng cho tất cả những vị Phật tử, hoặc không phải Phật tử mà muốn tu học Phật pháp.  Chúng tôi có mở những lớp giáo lý căn bàn như sau

a.     Lớp Giáo lý bằng tiếng Mỹ vào mỗi tối thứ Tư từ 7:30pm - 9pm

           b.    Lớp giáo lý thực hành tiếng Việt mỗi tối thứ Năm từ 7:30pm – 9:30pm

          c.     Lớp Giáo lý Căn bản tiếng Việt mỗi tối thứ Sáu từ  7:30pm – 9:30pm

Chúng tôi cũng tổ chức những khóa tu hàng tháng vào mỗi chủ nhật cuối tháng, các khóa Lễ Sám hối vào ngày 15 và 30 âm lịch, và các buổi Lễ truyền thống như Phật Đản,Vu Lan, Tết Dương lịch và Âm lịch.

Ngoài ra, về mặt xã hội chúng tôi phục vụ Ngày Ăn Chay cho những người Vô Gia Cư (Homeless) vào tuần thứ hai của ngày thứ Bảy hàng tháng; và gần đây, chúng tôi có chương trình Bếp Ăn Tình Thương dành cho bệnh nhân và thân nhân của họ tại các bệnh viện, và tài trợ các lớp học Vi tính tại các miền quê nghèo như Trà Vinh, Long An,  …

Chúng tôi xin chào đón tất cả những ai yêu thích tu học Phật pháp về chùa cùng tu học. Hoặc xin mời ghé đến trang nhà Tuệ viên để theo dõi những Phật sự tại trang web: chuatuevien.com , hoặc gửi email về chúng tôi tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , hay điện thoại về số (408) 923-5179.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc và kiết tường.

  Ban Chủ Trương Trang Nhà Trung Tâm Tuệ Viên