• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

*

              TUỆ VIÊN – WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER

                 ˜]™

           1905 E. San Antonio Street, San Jose, CA 95116

              Tel: (408) 923-5179

           Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com

    THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI HỘI CHAY BUFFET GIÚP

LỚP VI TÍNH TÌNH THƯƠNG CHO TRẺ EM NGHÈO VIỆT NAM

          Kính thưa quý Phật tử và các anh, chị thiện nguyện,

          Với châm ngôn giúp “cần câu cơm” cho các trẻ em nghèo khắp nơi trên thế giới, nên chúng tôi kỳ này sẽ trợ giúp chương trình lớp học Vi Tính Từ Thiện cho các chùa ở Việt Nam để dạy cho các em thanh, thiếu nhi nghèo khó.

          Hôm nay cơ duyên thuận tiện, chúng tôi chuẩn bị tiệc chay Buffet gây quỹ để tiếp tục chương trình tài trợ những lớp học Vi tính mới. Ngày tiệc chay được dự trù vào 5 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy 28 tháng 9, năm 2019 bên trong khuôn viên Trung tâm Tuệ Viên. Giá vé cho mỗi phiếu ăn là $ 20 USD.

Kính mong quý Phật tử và các anh, chị thiện nguyện cùng chúng tôi của ít, lòng nhiều, góp công, góp của để giúp các trẻ em nghèo ở khắp nơi có một tương lai rạng rỡ hơn.

Xin thay mặt Trung tâm Tuệ viên xin kính cảm ơn và kính mời.

         

                                                                   San Jose ngày 23 tháng 8, 2019

  

                                                                            Nay kính thông báo                        

                                                                            Thầy Thích Minh Thiện

          

      AN INVITATION TO A FUNDRAISING EVENT TO BUILD

     COMPUTER LABS FOR VIETNAMESE CHILDREN IN POVERTY

          Dear Dharma friends,

          Our program is to try to build computer labs inside temples to teach children in poverty around the world - A program in which we have been involving since 2006. So far, we have been financially supporting more than 40 computer labs inside temples in different provinces from the South to the North in Vietnam. We strongly believe that this program will give those unfortunate children a second chance in life to rid themselves off the forever poverty in which they get trapped in.

          Now, to continue with this good cause we would like to invite you all to join with us in a fundraising event to build more computer labs for those poor children.

          The event will be taken place on the Saturday September 28th, 2019 at 5:30pm in our Wisdom Garden Center campus at 1905 E. San Antonio st., San Jose, CA 95116, phone (408) 923-5179. And the ticket for each person is $20 dollars.

          On behalf of the Wisdom Garden, may we all be well and happy.

            CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHAY VI TÍNH

Ngày 28 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Tuệ Viên

The Details of the Event on September 28th, 2019 @ Wisdom Garden Center

---o0o---

5:45pm       Chương trình Hội Chay bắt đầu – Niệm Phật và Tuyên bố lý do

                   The program begins with the chanting and announcement of the cause

6:00pm       Thực khách bắt đầu tự chọn các món ăn

                   All guests are invited to start the self-served buffet

6:45pm       Chương trình Văn nghệ giúp vui & phân phối vé số có thưởng

                   Entertaining of a local music group & distributing of raffle tickets

7:30pm       Thuyết trình và Hình Ảnh Khai giảng các Lớp Vi Tính tại Việt nam Tháng 7 năm 2019

                   Presenting pictures of the grand openings of computer labs in Vietnam in July 2019

8:00pm:      Chương trình Văn nghệ giúp vui tiếp theo & phân phối vé số có thưởng, và

                   đấu giá các Phẩm vật do các vị hảo tâm hiến tặng.      

                   Continuing with the local music group & distributing of raffle tickets, and

                   Also auctioning all the special donated gifts.

8:50pm       Xổ số - Raffle drawing

9:00 pm      Chương trình hoàn mãn – The end of the program

 

PS:         * Xin liên lạc số phone Chùa (408)923-5179, hoặc gửi email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để đặt vé.         

*Please call (408) 923-5179, or send email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for ticket.

*Parking is over Saint Paul Church adjacent to the Center; and the Lady of Guadalupe church 2020 E. San Antonio St., San Jose, CA 95116