Liên Lạc Trung Tâm Tuệ Viên

1905 E San Antonio St
San Jose, CA 95116

Phone: (408) 923 - 5179

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ Cơm Chay cho người Homeless

Mỗi chiều thứ bẩy, tuần thứ nhì hàng tháng

When:  The second Saturday of every month

1. Địa điểm Một           2011 Little Orchard, SJ, CA 95125. (Shelter # 1)

Nếu đến giúp đở xin có  mặt đúng  4:30 pm để  phụ hâm nóng thức ăn. Bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Trong mùa đông, số người có đến 300 tham dự.

If you like to participate, please come @ 4:30 PM for preparation.

Serving food at 5:00 PM. Food serving up to 300 people specially in the cold winter months. 

2. Địa điểm Hai      West Julian và 358 N. Montgomery Street, San Jose, CA (408)-271-5160

                                  (Shelter # 2) Bldg One

Nếu đến giúp đở xin có  mặt đúng  5:30 pm để  phụ hâm nóng thức ăn.

Bắt đầu lúc 6 giờ chiều, số người có đến 200 tham dự.

If you like to participate, please come @ 5:30 PM for preparation.

Serving food at 6:00 PM. Food serving up to 200 people.

 3. Địa điểm Ba      West Julian và 358 N. Montgomery Street, San Jose, CA (408)-271-5160

                                  (Shelter # 3) Bldg Two ( For mentally unstable people )

Nếu đến giúp đở xin có  mặt đúng  5:30 pm để  phụ hâm nóng thức ăn.

Bắt đầu lúc 6 giờ chiều, số người có đến 100 tham dự.

If you like to participate, please come @ 5:30 PM for preparation.

Serving food at 6:00 PM. Food serving up to 100 people.

 

Ngoài ra, thực phẩm nấu ăn được các bác, các cô, anh chị tại Tu-Viện Tuệ-Viên, và các vị mạnh-thường-quân vui-vẻ, tận tình giúp công sức và nhân lực một vài ngày trưóc và từ sáng sớm ngày thứ Bẩy.

Nếu muốn giúp đỡ trong việc thiện nguyện này, xin liên lạc Ch ùa Tuệ viên @ 923-5179

Nam Mô Bn Sư Thích Ca Mâu Ni Pht

--ooOoo--

 

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.