**

TRUNG TÂM TUỆ VIÊN - WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER
1905 East San Antonio Street, San Jose, California 95116
Phone: (408) 923-5179; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com                     

 

Lch Sinh Hot & Tu Hc năm Mậu Tuất - 2018

 

Tháng 1 năm 2018
01/01/2018 (thứ Hai):                   Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

 

07/01/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

13/01/2018(Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 1

 

14/01/2018 (Chủ nhật):             Lễ Phật định kỳ.

 

16/01/2018 (thứ Ba):                 Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)      

 

21/01/2018 (Chủ nhật):             L vía Phật Thành Đạo – tụng kinh Bát Đại Nhân Giác     

 

28/01/2018 (Ch nht):           Khóa tu Thập thiện tháng 1.

 

31/01/2018 (thứ Tư):                 Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

 

Tháng 2 năm 2018

 

04/02/2018 (Chủ nhật):                  Lễ Phật định kỳ.

 

10/02/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 2.

 

11/02/2018 (Chủ nhật):                  Lễ Phật định kỳ.

 

CHƯƠNG TRÌNH TẾT MẬU TUẤT - 2018

 

15/02/2018 (tối thứ Năm):

 

* Lễ Đón Giao thừa Xuân Mậu Tuất 2018 bắt đầu lúc 8:30 PM, gồm có:

 

                 - Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới

 

                 - Chúc Xuân đầu năm của Chùa Tuệ viên

 

                 - Phát Lộc và Lì xì lấy hên năm mới.

 

16/02/2018 (thứ Sáu, mng một Tết):

 

*10 giờ sáng Khai kinh Dược Sư sám pháp – Thắp nến Cầu Bình An Đầu năm. 

 

(T sáng đến ti sut ngày mng mt ti Chùa có lì xì, phát lc, đãi ăn trưa & chiều.)

 

*11 giờ sáng cúng Chư Tổ Sư, chư Tiên Linh ông bà, cha mẹ, và chư Hương linh              quá vãng th ti Chùa.

 

17/02/2018 và 18/02/2018 (thứ Bảy & Chủ nhật: mng hai & mng ba Tết):  *Chương trình ging như ngày mng mt. (đãi ăn trưa & chiều.)

 

T 19/02 đến 28/02/2018:

 

* Mi ti lúc 7:30 tối tng Kinh Dược Sư Sám Pháp, Cu An đầu năm, kinh hành Niệm Phật Dược sư, và thắp nến trí tu.

 

25/02/2018(Ch nht, mồng 10 tết, 10 giờ sáng):

 

*TụngKinh Dược Sư Sám Pháp – Thắp nến Cầu Bình an.

 

Tháng 3 năm 2018

 

02/03/2018 (thứ Sáu):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

 

04/03/2018 (Ch nht):       L Rằm tháng Giêng - Hoàn Kinh Dược Sư & Lễ Quy Y


10/03/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 3.

 

11/03/2018 (Ch nht):           Lễ Phật định kỳ (Họp bàn Hội Chay Chương trình Homeless sau lễ) 

 

16/03/2018 (thứ Sáu):              Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

 

18/03/2018 (Ch nht):             Lễ Phật định kỳ

 

25/03/2018 (Ch nht):           Khóa tu Thập thiện tháng 3.

 

30/03/2018 (thứ Sáu):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

 

31/03/2018 (Chiều thứ Bảy):Hội Chay Kỷ Niệm 20 năm Chương trình Homeless.

 

Tháng 4 năm 2018

 

01/04/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

08/04/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

14/04/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 4.

 

15/04/2018 (Chủ nhật):             Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi sáng 10:30am) 

 

22/04/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

29/04/2018 (Ch nht):           Khóa Tu Thập Thiện tháng 4.

 

30/04/2018 (thứ Hai):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)
Tháng 5 năm 2018

 

06/05/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

12/05/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 5.

 

13/05/2018 (Chủ Nhật):            L Pht đnh kỳ (Họp bàn Lễ Phật đản sau khóa lễ)

 

14/05/2018 (thứ Hai):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

19/05/2018 (thứ Bảy):         L Hội Pht Đn 2018 - PL 2562.

 

20/05/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

26/05/2018 (Th By):              Lễ Mãn Khóa và Phát thưởng – Học sinh Việt ngữ

 

27/05/2018 (Ch nht):           Lễ Phật định kỳ*.

 

29/05/2018 (thứ Ba):                Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)  

 

Tháng 6 năm 2018 

 

03/06/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

09/06/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 6.

 

10/06/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

13/06/2018 (Thứ Tư):                Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)  

 

17/06/2018 (Chủ nhật):             L Pht đnh kỳ. 

 

24/06/2018 (Ch nht):           Khóa Tu Thập Thiện tháng 6.

 

28/06/2018 (thứ Năm):             Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

Tháng 7 năm 2018
01/07/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

08/07/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

12/07/2018 (thứ Năm):             Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

14/07/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 7.

 

15/07/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

22/07/2018 (Ch nht):           Lễ Phật định kỳ.

 

27/07/2018 (thứ Sáu):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

29/07/2018 (Chủ nhật):             Khóa Tu Thập Thiện tháng 7.  

 

Tháng 8 năm 2018
05/08/2018 (Chủ nhật):             Lễ Phật định kỳ (Họp bàn Lễ Vu lan sau khóa lễ).

 

10/08/2018 (thứ Sáu):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

11/08/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 8.

 

12/08/2018 (Ch nht):           Lễ Phật định kỳ.

 

18/08/2018 (Thứ Bảy):         Lễ Hội Vu Lan – 2018.

 

19/08/2018 (Ch nht):            L Pht đnh kỳ.

 

25/08/2018 (thứ Bảy):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

26/08/2018 (Ch nht):            Khóa Lễ tụng kinh Vu Lan Sám Pháp*.

 

Tháng 9 năm 2018
02/09/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

08/09/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 9.

 

09/09/2018 (Ch nht):           Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi sáng 10:30am)

 

16/09/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ(Họp bàn Hội Chay cho Vi tính sau khóa lễ)

 

23/09/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

24/09/2018 (thứ Hai):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

29/09/2018 (chiều thứ Bảy):Hội Chay Cho lớp Vi Tính Tình Thương 2018. 

 

30/09/2018 (Ch nht):           Khóa Tu Thập Thiện tháng 9.
Tháng 10 năm 2018

 

07/10/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

08/10/2018 (thứ Hai):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

13/10/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 10.

 

14/10/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

21/10/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

 

23/10/2018 (thứ Ba):                 Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

28/10/2018 (Chủ Nhật):            Khóa Tu Thập Thiện tháng 10.                                           
Tháng 11 năm 2018

 

04/11/2018 (Ch nht):           Lễ vía Bồ tát Quán thế Âm.

 

06/11/2018 (thứ Ba):                 Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

10/11/2018 (Thứ Bảy):              Chương Trình Homeless tháng 11.

 

11/11/2018 (Chủ nhật):             Lễ Phật định kỳ.

 

18/11/2018 (Chủ nhật):             Lễ Phật định kỳ.

 

21/11/2018 (thứ Tư):                 Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

25/11/2018 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ *.
Tháng 12 năm 2018

 

02/12/2018 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ.

 

06/12/2018 (thứ Năm):          Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

08/12/2018 (Thứ Bảy):          Chương Trình Homeless tháng 12 (tặng mũ, vớ mùa đông).

 

09/12/2018 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ.

 

16/12/2018 (Chủ nhật):         L Pht đnh kỳ.

 

21/12/2018 (thứ Sáu):          Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

 

23/12/2018 (Ch nht):         L Pht đnh kỳ.

 

30/12/2018 (Chủ nhật):         L Pht đnh kỳ *.

 

31/12/2018 (tối thứ Hai):  Lễ Đón Giao Thừa Tết Tây Lịch - 2019

 

                                              New Year Celebration - 2019.

 

                                                                                                                                                     

 

Lưu Ý:

 

1.     Ch nht hng tun: 10:30 sáng: Khóa L Cu An, Cu Siêu & thuyết pháp.

 

2.      Mi na tháng có L Sám Hi, Tng Gii bắt đầu từ 7:30 tối.

 

3.     Các khóa tu Thập Thiện hằng tháng, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

* Nghỉ Khóa Tu Thập Thiện trong mùa Phật đản, Vu Lan, Lễ Thanksgiving (tháng 11) và Giáng Sinh(tháng 12).