**

 TRUNG TÂM TUỆ VIÊN - WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER
1905 East San Antonio Street, San Jose, California 95116
               Phone: (408) 923-5179; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com                     
---ooo0ooo---

                       Lch Sinh Hot & Tu Hc năm Kỷ Hợi - 2019

 

Tháng 1 năm 2019

05/01/2019 (thứ Bảy):                Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm) 

06/01/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ. 

12/01/2019(Thứ Bảy):             Chương Trình Homeless tháng 1

13/01/2019 (Chủ nhật):           L vía Phật Thành Đạo – tụng kinh Bát Đại Nhân Giác

20/01/2019 (Chủ nhật):           Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi sáng 10:30am) 

27/01/2019 (Ch nht):           Khóa tu Thập thiện tháng 1 

Tháng 2 năm 2019

03/02/2019 (Chủ Nhật):       Nghỉ để chuẩn bị Tết Âm lịch

09/02/2019 (thứ Bảy):         Chương Trình Homeless tháng 2. 

CHƯƠNG TRÌNH TẾT KỶ HỢI - 2019 

Ngày 04/02/2019 (tối Thứ Hai):

* Lễ Đón Giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 bắt đầu lúc 8:30 PM, gồm có:

                 - Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới

                 - Chúc Xuân đầu năm của Chùa Tuệ viên

                 - Phát Lộc và Lì xì lấy hên năm mới.

Ngày 05/02/2019 (thứ Ba, mng một Tết):

*10 giờ sáng Khai kinh Dược Sư sám pháp – Thắp nến Cầu Bình An Đầu năm. 

(T sáng đến ti sut ngày mng mt ti Chùa có lì xì, phát lc, đãi ăn trưa & chiều.) 

*11 giờ sáng cúng Chư Tổ Sư, chư Tiên Linh ông bà, cha mẹ, và chư Hương linh quá vãng th ti Chùa.

*7:30 tối: Khóa lễ Kinh Dược Sư sám pháp – kinh hành, thắp nến cầu bình an đầu năm.

Ngày 06/02/2019 và 07/02/2019 (thứ Tư & thứ Năm: mng hai & mng ba Tết):  *Chương trình ging như ngày mng mt. (đãi ăn trưa & chiều.)

T ngày 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 tháng 02, 2019: 

* Mi ti lúc 7:30 tối tng Kinh Dược Sư Sám Pháp, kinh hành Niệm Phật Dược sư, và thắp nến Cầu bình an đầu năm. 

Ngày 10/02/2019(Ch nht, mồng 6 tết, 10 giờ sáng):

*TụngKinh Dược Sư Sám Pháp – kinh hành Niệm Phật Dược sư và thắp nến Cầu Bình an đầu năm. 

Ngày 17/02/2019(Ch nht, mồng 13 tết, 10 giờ sáng):

Khóa L Rằm tháng Giêng - Hoàn Kinh Dược Sư & Lễ Quy Y (nếu có)

24/02/2019 (Chủ Nhật):           Khóa tu Thập thiện tháng 2.

Tháng 3 năm 2019

03/03/2019 (Chủ Nhật):           Lễ Phật định kỳ.

05/03/2019 (thứ Ba):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

09/03/2019 (Thứ Bảy):            Chương Trình Homeless tháng 3.

10/03/2019 (Ch nht):           Lễ Phật định kỳ.  

17/03/2019 (Ch nht):           Lễ Phật định kỳ (Họp bàn Hội Chay Chương trình Vi Tính sau lễ)

20/03/2019 (thứ Tư):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

24/03/2019 (Chủ Nhật):           Lễ Vía Bồ tát Quán thế Âm (19 tháng 2 ÂL) 

31/03/2019 (Ch nht):           Khóa tu Thập thiện tháng 3. 

Tháng 4 năm 2019

04/04/2019 (thứ Năm):           Khóa Lễ Sám hối và Tụng giới (buổi tối 7:30pm)

06/04/2019(Chiều thứ Bảy):Hội Chay Lớp Vi tính Tình thương 2019

07/04/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

13/04/2019 (Thứ Bảy):            Chương Trình Homeless tháng 4.

14/04/2019 (Chủ nhật):           Lễ Phật định kỳ.

19/04/2019 (thứ Sáu):             Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

21/04/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

28/04/2019 (Ch nht):           Khóa Tu Thập Thiện tháng 4.

Tháng 5 năm 2019 

04/05/2019 (thứ Bảy):             Khóa lễ Sám hối & tụng giới (buổi tối 7:30pm)

05/05/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ (Họp bàn Lễ Phật đản sau khóa lễ) 

11/05/2019 (Thứ Bảy):            Chương Trình Homeless tháng 5. 

12/05/2019 (Chủ Nhật):           L Pht đnh kỳ - Mother’s Day

18/05/2019 (thứ Bảy):         L Hội Pht Đn 2019-Buddha’s Birthday PL 2563.

19/05/2019 (Ch nht):           Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi sáng 10:30am)

25/05/2019 (Th By):            Lễ Mãn Khóa và Phát thưởng – Học sinh Việt ngữ

26/05/2019 (Ch nht):           Lễ Phật định kỳ*.

Tháng 6 năm 2019 

02/06/2019 (Ch nht):            Khóa Lễ Sám hối & Tụng giới (buổi sáng 10:30am) 

08/06/2019 (Thứ Bảy):             Chương Trình Homeless tháng 6.

09/06/2019 (Ch nht):            L Pht đnh kỳ.

16/06/2019 (Chủ nhật):            L Pht đnh kỳ - Father’s Day 

17/06/2019 (Thứ Hai):              Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)  

23/06/2019 (Chủ Nhật):           Lễ Phật định kỳ.

30/06/2019 (Ch nht):            Khóa Tu Thập Thiện tháng 6.

Tháng 7 năm 2019
02/07/2019 (thứ Ba):               Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm) 

07/07/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

13/07/2019 (Thứ Bảy):             Chương Trình Homeless tháng 7. 

14/07/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ. 

17/07/2019 (thứ Tư):                Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

21/07/2019 (Ch nht):           Lễ Vía Bồ tát Quán thế Âm 19/6 ÂL 

28/07/2019 (Chủ nhật):           Khóa Tu Thập Thiện tháng 7.

31/07/2019 (thứ Tư):               Khóa Lễ Sám hối & Tụng giới (buổi tối 7:30pm)  

Tháng 8 năm 2019

04/08/2019 (Chủ nhật):            Khóa Lễ kinh Vu Lan Sám Pháp(Họp bàn Lễ Vu lan sau khóa lễ). 

10/08/2019 (Thứ Bảy):             Chương Trình Homeless tháng 8. 

11/08/2019 (Ch nht):           Khóa Lễ tụng kinh Vu Lan Sám Pháp.

15/08/2019 (thứ Năm):            Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

17/08/2019 (Thứ Bảy):    Lễ Hội Vu Lan – Parents’ Day 2019.

18/08/2019 (Ch nht):            Khóa Lễ tụng kinh Vu Lan Sám Pháp.

25/08/2019 (Ch nht):            Khóa Lễ Hoàn kinh Vu Lan Sám Pháp*.

29/08/2019 (thứ Năm):            Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

Tháng 9 năm 2019

01/09/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

08/09/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

13/09/2019 (Thứ Sáu):             Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới(buổi tối 7:30pm)

14/09/2019 (Thứ Bảy):             Chương Trình Homeless tháng 9.

15/09/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ(Họp bàn Hội Chay cho Vi tính sau khóa lễ)

22/09/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.

28/09/2019(chiều thứ Bảy):Hội Chay Cho lớp Vi Tính Tình Thương 2019  

29/09/2019 (Ch nht):           Khóa Tu Thập Thiện tháng 9 - Lễ Sám Hối & Tụng Giới. 

Tháng 10 năm 2019

06/10/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ.     

12/10/2019 (Thứ Bảy):            Chương Trình Homeless tháng 10.

13/10/2019 (Ch nht):           Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi sáng 10:30am)

20/10/2019 (Ch nht):           Lễ vía Bồ tát Quán thế Âm (19/9 ÂL) 

27/10/2019 (Chủ Nhật):           Khóa Tu Thập Thiện tháng 10 - Lễ Sám Hối & Tụng Giới   

Tháng 11 năm 2019

03/11/2019 (Ch nht):           Lễ Phật định kỳ.

09/11/2019 (Thứ Bảy):            Chương Trình Homeless tháng 11.

10/11/2019 (Chủ nhật):           Lễ Phật định kỳ.

11/11/2019 (thứ Hai):              Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

17/11/2019 (Chủ nhật):           Lễ Phật định kỳ.

24/11/2019 (Ch nht):           L Pht đnh kỳ *.

25/11/2019 (thứ Hai):              Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

Tháng 12 năm 2019

01/12/2019 (Ch nht):       L Pht đnh kỳ.

08/12/2019 (Ch nht):        L Pht đnh kỳ.

10/12/2019 (thứ Ba):            Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)

14/12/2019 (Thứ Bảy):         Chương Trình Homeless tháng 12 (tặng mũ, vớ mùa đông).

15/12/2019 (Chủ nhật):        L Pht đnh kỳ. 

22/12/2019 (Ch nht):        L Pht đnh kỳ. 

25/12/2019 (thứ Tư):            Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm) 

29/12/2019 (Chủ nhật):        L Pht đnh kỳ *.

31/12/2019 (tối thứ Ba): Lễ Đón Giao Thừa Tết Dương Lịch - 2020

                                              New Year Celebration - 2020.

                                                                                                                                       

Lưu Ý:

 1.     Ch nht hng tun: 10:30 sáng: Khóa L Cu An, Cu Siêu & thuyết pháp.

 2.      Mi na tháng có L Sám Hi, Tng Gii vào ngày 15 và 30 hay 29 tháng thiếu Âm lịch, bắt đầu từ 7:30 tối.

 3.     Các khóa tu Thập Thiện hằng tháng, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

* Nghỉ Khóa Tu Thập Thiện trong mùa Phật đản, Vu Lan, Lễ Thanksgiving (tháng 11) và Giáng Sinh (tháng 12).