• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Phật Pháp Căn Bản

   San Jose, ngày 13 tháng 4 năm 2012

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

               THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC PHẬT PHÁP CĂN BẢN I

 

          Nhằm trợ giúp quý Phật tử và quý vị muốn hiểu rõ và tu học theo lời Phật dạy, Trung Tâm Tuệ Viên sẽ mở một lớp Phật Pháp Căn Bản Khóa I thời gian trong 6 tháng dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Thích Phổ Hòa.  Khóa học sẽ khai giảng vào lúc 7:30 tối ngày thứ sáu 4 tháng 5 năm 2012 (May 4, 2012) và mỗi ngày thứ sáu hàng tuần sau đó từ 7:30 tối (pm) đến 9:30 tối (pm).

 

Để biết thêm chi tiết về lớp học, xin quý Phật tử liên lạc về Trung tâm ở số (408) 923-5179, hoặc gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

          Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm an lạc và cát tường như ý nguyện.

 

 

                                                                                                     Nay kính thông báo

 

                                                                                                    Thầy Thích Minh Thiện